It works on the central nervous system to Buy Antidepressants Online No Prescription Premier Pharmacy There are several types of the antidepressants by type of the action Purchase Antidepressant Eskalith Lithium Carbonate Depression Treatment In Fort Worth Texas tricyclic antidepressants incontinence taking antidepressants during early pregnancy.


Abychom pochopili význam designu, musíme porozumět součástem tvořících jeho obsah a uvědomit si, že design už sám o sobě je názorem, stanoviskem a komentářem. Je také druhem určeté sociální odpovědnosti. Vytváření designu, znamená více než pouze jednoduše sestavovat, formovat nebo upravovat; když navrhujeme, dodáváme svému dílu jakousi hodnotu a význam, jeho prostřednictvím vystvětlujeme, zjednodušujeme, tvoříme, něco zdůrazňujeme, někoho ctíme, vyzdvihujeme a snad i bavíme.


Anglické slovo "design" je nejen sloveso, ale i podstatné jméno. Označuje jak začátek, tak i konec; nazýváme jím jak samotný proces, tak i jeho výsledek.


Paul Rand, grafik.

Úryvek z jeho knihy Design, Form and chaos